Dziś jest czwartek, 18 lipiec 2024. Imieniny: Erwina, Kamila

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta
Normy diecezjalne
1. Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszcza proboszcz parafii.
2. Dolną granicą wiekową jest ukończony 7 rok życia.
3. Poniżej ukończonych 14 lat proboszcz parafii dopuszcza kandydata na wniosek jego rodziców bądź innych opiekunów prawnych.
4. Proboszcz dopuszcza kandydata, stwierdzając, że spełnia on następujące wymogi:
? jest ochrzczony (świadectwo chrztu). Gdy nie jest ochrzczony, należy we współpracy z rodziną zorganizować najpierw katechumenalne przygotowanie do przyjęcia Chrztu Świętego,
? ma rozeznanie, że w Komunii Świętej przyjmuje Ciało Pana Jezusa, a nie opłatek,
? osobistym aktem wiary uznaje Żywą Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
? ma osobiste pragnienie przyjmowania Ciała Pańskiego,
? ma rozeznanie co do istoty grzechów oraz co do cnót chrześcijańskich, a także osobiście pragnie w duchowej współpracy z Panem Bogiem postępować na drodze sakramentalnego pojednania, wyrzekając się swoich grzechów i osiągając chrześcijańskie cnoty,
? jest wolny od grzechów ciężkich.
Istnieją dwie formy przystępowania do Pierwszej Komunii Świętej: indywidualna (rodzinna) lub grupowa. Grupowa organizowana jest jeden raz w roku, w terminie wiosennym, zgodnie ze zwyczajem miejscowym w parafii. Zgłoszenia kandydatów do grupowej I Spowiedzi Św. oraz I Komunii Św. winny być dokonane przez rodziców około jednego roku przed, by umożliwić przygotowanie duchowe i liturgiczne zarówno kandydatom, jak też ich rodzinom.
Normy parafialne
1. Rodzice zgłaszają dzieci od kl. II we wrześniu na początku roku szkolnego wypełniając deklaracje. Wcześniej wraz z dziećmi uczestniczą w życiu Kościoła (niedzielna Msza Św., katecheza szkolna).
2. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia ks. proboszczowi metryki chrztu dziecka.
3. Przygotowanie bezpośrednie przebiega dwubiegunowo :
? w parafii Msze Św. inicjacyjne
? na katechezie w szkole.

I Komunia Święta 2015