Dziś jest czwartek, 18 lipiec 2024. Imieniny: Erwina, Kamila

Życzenia świąteczne Administratora Apostolskiego

2024-03-30
ŻYCZENIA ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO
Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Drodzy Współbracia w Kapłaństwie,
Osoby Życia Konsekrowanego, Diecezjanie
oraz Goście świętujący Zmartwychwstanie Pańskie nad Odrą i Bałtykiem
Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam, że życie to nie tylko przeszłość
i teraźniejszość, ale również wieczność. Właśnie ta prawda decyduje o sensie
i wartości naszego życia. Niech Ten, który narodził się, aby ponieść krzyż naszych
grzechów na Golgotę i otworzyć nam niebieskie wrota otwiera nas na ogrom swej
miłości. Zaś obietnica: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go
miłują...” (1 Kor 2,9) niech skłania nas do życia będącego odpowiedzią pisaną naszą miłością.
Szczególnym miejscem doświadczenia i okazywania tej miłości jest ludzka
wspólnota, w tym wspólnota Kościoła. Odkrywamy jego wartość, uczestnicząc we
wspólnocie Kościoła lokalnego jako wierni Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, duchowni i świeccy, przywołując w tym Jubileuszowym Roku ewangelizacyjne dzieło św. Ottona będące naszym dziedzictwem, ale i zaproszeniem do dzielenia się nim z innymi.
W święty czas Paschalnych Obchodów, w którym ponownie odkrywamy, że
zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa i obdarowani Wspólnotą Kościoła, składam
z serca płynące życzenia, by Chrystus Zmartwychwstały, który zwyciężył śmierć,
grzech i otworzył nam bramy nieba, obdarzał obfitością swoich łask, błogosławiąc podejmowanym wysiłkom apostolskim czyniąc je jeszcze bardziej owocnymi. Niech Jego zmartwychwstanie będzie dla nas źródłem siły i ożywiającej mocy
nieustannie inspirującej do uczestnictwa we Wspólnocie Kościoła.
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
† Zbigniew ZIELIŃSKI
Administrator Apostolski
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
___________________________
Szczecin, Wielkanoc A.D. 2024