Dziś jest czwartek, 18 lipiec 2024. Imieniny: Erwina, Kamila

Dekret ks. Arcybiskupa o dyspensie od obowiązku niedzielnego

2020-04-18
71-459 Szczecin, dnia 16 kwietnia 2020 r. ul. Papieża Pawła VI nr 4, tel. +48/91-45-42-292 fax +48/91-45-36-908

Znak: B1 ? 6/2020
Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 10 maja 2020 r.


Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie, uwzględniając nadal obowiązujące normy sanitarne wprowadzone przez władze państwowe jak równie aktualne wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 10 maja br. udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Któryś za nas ... lub inną modlitwę z modlitewnika). Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw. Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.


Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński