Dziś jest niedziela, 24 styczeń 2021. Imieniny: Felicji, Tymoteusza

Małżeństwo

Małżeństwo
Sakrament małżeństwa
1. Sakrament małżeństwa sprawowany jest w parafii, gdzie jedna ze stron jest zameldowana lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych.
2. Kandydaci do małżeństwa winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa.
3. Narzeczeni powinni przedłożyć następujące dokumenty:
• dowody osobiste,
• świadectwa chrztu (ważne jest do 6 m-cy od daty wystawienia),
• świadectwo odbytych nauk przedmałżeńskich,
• zaświadczenie z USC (gdy ma być zawierany ślub konkordatowy),
ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia.
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ustalonym indywidualnie terminie.
Poradnictwo rodzinne odbywa się w parafii Narodzenia NMP w Choszcznie.