Dziś jest czwartek, 23 maj 2024. Imieniny: Iwony, Emilii

Dekret ks. Arcybiskupa o dyspensie od obowiązku niedzielnego

2020-03-28
DEKRET
o udzieleniu dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta
do dnia 19 kwietnia 2020 r.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej Ojczyźnie,
uwzględniając zaostrzenie norm sanitarnych wprowadzone przez władze państwowe jak
równie aktualne wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1,
w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 19 kwietnia br.
udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla
wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, z dodaniem jednak
obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla
chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej
(stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy
życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej w domu
Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła
Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych
i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze
nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Któryś za nas ... lub inną modlitwę z modlitewnika).
Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym
szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.
Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.