Dziś jest wtorek, 24 październik 2017. Imieniny: Marcina, Rafała

Nowenna dziewięciu pierwszych piątków

2016-03-06
Nowenna dziewięciu pierwszych piątków
Nowenna Dziewięciu Pierwszych Piątków w intencji dziękczynnej za Chrzest Polski i własny. Włącz się w nią już dziś!Dane jest nam obecnie przeżywać niecodzienne wydarzenia, jakimi są Rok Święty
Miłosierdzia i wpisujący się w niego Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jako dzieci Kościoła, Polacy, a do tego członkowie Domowego Kościoła, którym leży na sercu dobro rodzin, Ojczyzny i Kościoła, nie możemy być jedynie biernymi obserwatorami tych niezwykłych
wydarzeń. Wszystko to zobowiązuje do głębszego zaangażowania- również duchowego. Kult Miłosierdzia Bożego to równocześnie kult Bożego Serca, bowiem to z tego Serca wytryska zdrój miłosierdzia. Stąd na gruncie Diakonii Modlitwy zrodziła się myśl, aby pozostałe
9 miesięcy Roku Miłosierdzia przeżyć jako swoistą nowennę dziękczynno – błagalną, a zarazem wynagradzającą. Polegałaby ona na tym, by kolejne 9 pierwszych piątków (począwszy od najbliższego – 4 marca) odprawić w intencji dziękczynnej za Chrzest Polski i własny
i w duchu wynagrodzenia za grzechy popełniane w naszej Ojczyźnie. Nowenna zakończyłaby się w pierwszy piątek listopada, a więc tuż przed zakończeniem obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia, i byłaby również swoistym przygotowaniem do Oddania Polski Chrystusowi Królowi Wszechświata, które ma się dokonać w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w przeddzień zamknięcia Roku Miłosierdzia.
Odprawienie dziewięciu pierwszych piątków jest życzeniem Pana Jezusa i przypisuje do tego nabożeństwa liczne łaski. Samo to już niech będzie motywacją do podjęcia tego dzieła, nawet, jeśli ktoś już kiedyś swoje “pierwsze piątki” odprawił. Ufamy, że Nowenna Pierwszych Piątków przyniesie obfite owoce zarówno dla tych wszystkich małżeństw i rodzin
naszej wspólnoty, które ją podejmą, jak i dla naszej Ojczyzny, w intencji której ją ofiarujemy. Dla zachęty podajemy obietnice samego Pana Jezusa.

12 obietnic Pana Jezusa

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii następujące przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze

w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzybędą przystępować do Komunii św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Zapraszamy wszystkich członków DK naszej diecezji do podjęcia Nowenny Dziewięciu Pierwszych Piątków w intencji dziękczynnej za Chrzest Polski i własny i jako wynagrodzenie za grzechy popełniane w naszej Ojczyźnie!

Do zakończenia obchodów Roku Świętego Miłosierdzia i Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski zostało właśnie dziewięć miesięcy. Wykorzystajmy owocnie ten czas!

Krystyna i Marek Rzucidłowie

- Diakonia Modlitwy Ruchu Domowy Kościół Diecezji RzeszowskiejPrzypomnijmy, że nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca jest formą kultu Serca Jezusa w Kościele, polegającą na szczególnej modlitwie do Serca Jezusowego w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Warunkiem koniecznym odprawienia nowenny jest uczestnictwo we Mszy św. wraz z przyjęciem Komunii św. wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata. Zazwyczaj po takiej mszy lub przed nią odmawia się litanię do Najświętszego Serca Jezusa. Jeżeli wierny nie jest w stanie łaski uświęcającej, powinien przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.